Kanjeng Jimat


Masjid bersejarah ini terletak di kecamatan Berbek, ±8km arah selatan kota Nganjuk. Di dirikan tahun 1745 oleh KRT Sosro Koesoemo atau Kanjeng Jimat, Bupati Berbek pertama. Beberapa ornamen bersejarah diantaranya : Mimbar dari kayu jati berukir dibuat tahun 1758, bedug tahun 1759, atap masjid dari ijuk tahun 1760 yang pada akhirnya diganti sirap. Di halaman depan terdapat yoni yang sekarang difungsikan sebagai tempat untuk melihat dan menentukan waktu sholat. Di area masjid terdapat kompleks makam kuno Kanjeng Jimat yang selalu ramai dikunjungi peziarah utamanya malam jumat legi.


Latest News

Hotel Deals of the Day
Interesting Links

Find Us on :
Latest News :