I. KEADAAN UMUM
 A.  LUAS DARATAN  : 1.228,87 Km2
   Terdiri dari  
 1. Pemukiman / kampung  : 120,26 km2
 2 .Persawahan  : 206,69 km2
 3. Pertanian tanah kering : 630,24 km2
4. Perkebunan : 153,99 km2
5. Kawasan Hutan : 6,17 km2
 6. Lain - lain  : 111,62 km2
 B.  WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
  1. Pembantu Bupati : 4
 2. Kecamatan  : 12
 3. Perwakilan Kecamatan  : 2
 4. Kelurahan  : 6
5. Desa  : 180
 6. Dusun  : 851
 7. Rukun Warga  : 1.248
 8. Rukun Tetangga  : 3.015

C. PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK.
 NO.  URAIAN  SATUAN  1993  1994  1995
 1  Jumlah Penduduk
 Jiwa
704.133
704.415
705.030

II. HASIL - HASIL PEMBANGUNAN DAERAH
A. PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ), Pendapatan Perkapita , Pertumbuhan Ekonomi

 NO.  URAIAN  SATUAN  1993  1994  1995
 1 PDRB ADHB
Juta Rp
585.164,22
648.237,33
722.188,33
 2  PDRB ADHK Th.1993
 Juta Rp
585.164,22
604.289,19
630.218,10
 3  Pendapatan Perkapita ADHB
 Rupiah
804.360,00
880.506,00
969.729,00
 4  Pendapatan Perkapita ADHK Th.1993.
 Rupiah
804.360,00
820.811,00
846.235,00
5 Pertumbuhan Ekonomi ADHK 1993
%
-
3,27
4,29

B. STRUKTUR EKONOMI
 NO.  URAIAN  SATUAN  1993  1994  1995
 1 Pertanian
%
53,57
52,59
51,62
 2 Industri Pengolahan
%
0,68
0,71
0,76
 3 Perdagangan , Hotel, Restoran
%
19,39
20,42
20,99
 4 Jasa - jasa
%
15,10
14,71
14,39
 5 Lain - lain
%
11,26
11,57
12,24

C. PERKEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

 NO.  URAIAN
 SATUAN
 1993
 1994
 1995
 1 Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Juta Rp
1.282,01
1.329.91
1.351,85
Keterangan : -) Tidak ada data

D. PERKEMBANGAN TENAGA KERJA

 NO.
 URAIAN
 SATUAN
 1993
 1994
 1995
 1 Angkatan Kerja
Orang
206.775
209.587
212.772
 2 Angkatan Kerja Tertampung
Orang
201.306
204.044
207.145
 3 Pencari Kerja
Orang
5.469
5.543
3.990
 4 Penduduk Usia Kerja
Orang
449.893
494.893
502.415
 5 Penduduk Bukan Usia Kerja
Orang
291.429
251.720
259.051
Keterangan : -) Tidak ada data